top of page

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(TESKİ) HİZMET BİNASI

   Teski Hizmet Binasının tasarımında, kentsel kurguya yapacağı katkının yanında, alışılagelmiş klasik devlet yapısını sorgulayan, kurumun dinamik bir ruha sahip olduğunu vurgulayan bir yapı hedeflenmiştir.

   Arsanın çevresinde yapılaşma olmaması sebebiyle, kentte yaşayanların alışkanlıklarının yeni hizmet alanına çekilebilmesi konusu, projenin tasarım aşamasının önemli problemlerinden biri olarak değerlendirilmiştir.  Yeni yapılacak olan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası ile Teski hizmet binası arasında oluşturulmak istenen sosyo-kültürel aksın, Teski ile ilişkisini kuracak olan üst meydanın kentli tarafından kullanılır bir kimlik kazanması, mimari projenin tasarımında öne çıkmıştır.

    Ayrıca, mevcut kent merkezinden gelen yaya yaklaşımının etkisiyle, alt kotta oluşturulacak alt meydan ile üst meydanın sürekliliğini sağlayacak olan peyzaj düzenlemesi, tasarımın çıkış noktasında oldukça belirleyici olmuştur.

   18.846,66 m² arsa alanı üzerinde tasarlanan yapıda, meydan dışında güney yamacının, manzara özelliği ile birlikte yeşil alan olarak değerlendirilmesine karar verilmiştir. Yapı, 4.650 m² (yaklaşık %24 lük) bir taban oturumuna sahiptir.

    Yapının 1.200 m² çatı ve terası ekstensif detayı kullanılarak yeşillendirilmiştir. Parselde toplam 7.700 m² lik  yani yaklaşık %41 oranında bir yeşil alan oluşturulmuştur. Geri kalan %35 lik alan kentsel donatıya hizmet edecek meydan sert zemini, su ögeleri, açık otopark gibi alanlara ayrılmıştır.

   Kütlesel kurgu tasarlanırken, TESKİ logosunun üzerinden yola çıkılmış ancak, oluşan kütlesel formda logo algısı ön plana çıkartılmamıştır. Oluşturulan üst meydanda, suyun bir kültür olduğu savıyla, Teski’nin, Tekirdağ kentine sağlamakta olduğu suyun dağıtıldığı odak noktası olması kavramını somutlaştıran bir peyzaj anlayışını barındıran bir konsept geliştirilmiştir.

   Yapının kütlesel yerleşimi, sosyo kültürel aksın belirleyiciliğinin yanında, ulaşılabilirlik, iklimlendirme ve manzaraya yöneliş kriterleri birlikte değerlendirilerek yapılmıştır.

bottom of page