top of page

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ CEMEVİ, KÜLTÜR MERKEZİ VE ÇEVRESİ

Yarışma alanı Beylikdüzü’nün gelişmekte olan güney bölgesinde, Belediyenin rekreasyon hattı olarak kurgulamak istediği bir vadinin yanında yer almaktadır. Yarışma alanının konumu itibariyle bölgenin yapılaşmasında ve gelişmesinde önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmüştür. Vadide ilerde yapılacak olan rekreasyon hattı ile bütünleşmesinin, bölgenin kentsel kalitesini yükselteceği kuşkusuzdur.

Tasarımda, aynı adada yer alan Cem Evi, Kültür Merkezi, park alanı ve açık spor alanı bir bütün olarak değerlendirilerek, kent kurgusunun bütünleyici ve ayrılmaz bir parçası olması hedeflenmiştir. Bu bağlamda Cem Evi ve Kültür  Merkezi’nin büyük bir kütlede tasarlanmaması gerektiğine, oluşturulacak sokak ve meydanların park alanı ile bütünleşerek, iç mekan ve dış mekan sürekliliğinin sağlanmasına karar verilmiştir. Mekansal kurguda Cem Evi mekanları, dinsel faaliyetlerin yürütülebileceği ±0,00 kotunda bir meydan çevresindeşekillendirilirken, Kültür Merkezi mekanları, aynı kotta Cem Evi meydanına kentsel bağlantıyı sağlayan Kültür Sokağı ve -3,50 kotundaki Kültür Avlusu çevresinde tasarlanmıştır. Tüm yaşamsal mekanlar dış mekanla doğrudan ilişkilendirilmiş, bina ve parkın aktif olarak yaşayan mekanlar bütünü olması sağlanmıştır.

Yer üstünün insan ve doğaya ait olduğunu kabul eden toplumlar medeni ve dünya ile barışık yaşayanlardır. İstanbul’da genel bir sorun olarak karşımıza çıkan otopark problemi, açık spor alanı altında tasarlanan yer altı otoparkı ile entegre edilmiş olan Cem Evi ve Kültür Merkezi bloğunun 2. Bodrum katında çözülmüştür. Böylece bölgesel de olsa medeni bir kentsel çözüm getirilmiştir.

Mimari tasarımda soyun sürekliliğini sembolize eden Çınar ağacı, konseptin ana unsuru olarak ele alınmıştır. Çınar ağacının yaprağı, ana sapı ve 3 parçalı formu ile Alevilik inancının sembolize edecek güçtedir.

bottom of page