top of page

MALTEPE BELEDİYESİ GÜLSUYU CEMEVİ VE KÜLTÜR MERKEZİ

Mimari proje yarışmasına konu olan parsel içinde; mevcutta kaba inşaatı bitirilmiş bir kütle ile birlikte değerlendirilmesi istenen ihtiyaç programı ve Alevilik inancını temsil edecek güçlü vurguları olan çözümler üretmenin yanında modern ve ekonomik çözümler beklentisi, yarışmanın çok bilinmeyenli denklemini oluşturmaktadır. Bu bağlamda, mevcut binanın kamu kaynakları ile yapılmış olması ve yapılış amacının Cemevi olması nedeniyle yıkılması kamu vicdanı ve ekonomik nedenlerle uygun olmayacaktır.

Tasarımın başında mevcut kütlenin bulunduğu topoğrafyaya uyumlu hale getirilmesi ve şu anda yollar dışında henüz bir kentsel doku oluşmamış olmasına  rağmen, bundan sonra oluşacak olan  kent dokusuna referans oluşturması gerekliliği kaçınılmaz bir olgudur. Bu bağlamda, Batı cephesindeki kütleden eksiltmeler yaparak, oluşacak kademelenme ile yapının bulunduğu topoğrafyaya uyumlu hale getirilmesi hedeflenmiş, böylece mevcut kütlenin doğaya ve kente olan hakimiyeti azaltılarak parçalı kütle algısı güçlendirilmiştir. Tasarlanan parçalı batı cephesinde batı güneşinin etkisini azaltmak için yatay ve düşey güneş kırıcı cephe elemanları kullanılmıştır. Kentsel uyum bağlamında E5 istikametinden binaya yaklaşım aksındaki ana yol, güçlü bir yaklaşım aksı olduğundan kütle kurgusunun ve oluşturulan alt giriş meydanının belirlenmesinde önemli bir kentsel enstrüman olarak değerlendirilmiştir. Bu ilke doğrultusunda alt meydandan kültür merkezine bir giriş verilmiştir.  ± 0,00 (120,62) kotunda (zemin kat) bir meydan ve buna bağlı olarak mevcut kütle içinden devam eden 3 metre genişliğinde bir iç sokak oluşturulmuştur.

 

Cemevi ve kültür merkezinin sürekli yaşanan bir kompleks olması ve bölge kadınlarının da ekonomiye katılımları ile sosyal kalkınmanın artmasına ön ayak olması için, Cemevi’nin güney ve doğu cephelerini sarmalayan bir “Kadın El Sanatları Sokağı” tasarlanmıştır.

Tasarımda, işlevsel bir yapı tasarımının olmasına önem verilmiştir. Proje detaylı incelendiğinde “Kültür”, “Cem” ve “Sosyal” olarak üç grupta toplanan işlevler birbirlerinden ayrılmış olsa da uyumlu bir birliktelik sağlanmıştır. Projede ek olarak önerilen binalar, yollardan minimum 5 metre çekilerek parseli çevreleyen yeşil bir kuşağın olduğu peyzaj düzenlemesi yapılmıştır.

İhtiyaç programında katılımcılardan istenen bir adet 500 kişilik konferans salonu üst meydanın kuzeybatı cephesinde tasarlanmıştır. İki adet 300 kişilik konferans ve sinema salonu ise üst meydanın altında kurgulanmıştır. Ek olarak yapılan bu kütlede, ihtiyaç programında belirtilen hobi amaçlı atölyeler,  fuaye ve sergi salonları ile birlikte kapalı otopark tasarlanmıştır.

2015-07-21 15.58.28.jpg
bottom of page