top of page
Et Üretim Tesisi / Libya

Libya'da yapılması planlanan et üretim tesisi, idari bina, kesim tesisi, soğuk hava depoları, padoklar, bakıcı evi, arıtma tesisi ve yem silolarından oluşmaktadır. 13.000 m² kapalı alana sahip tesisin, 1.800 m² alanda,1500 küçükbaş, 500 büyükbaş kesim kapasitesine sahip modern donanımlı kesimhane tasarlanmıştır. 10.800 m² alan üzerine kurulu Padok Binası (showroom), 1.200 büyükbaş ve 9.600 küçükbaş hayvan kapasitelidir. 

​Tesiste 2 adet veteriner odası ile canlı hayvan borsasına giriş- çıkış yapan hayvanların Veteriner Hekimlerin denetiminde menşe şahadetnamelerinin düzenlenmesi, salgın ve bulaşıcı hayvan hastalıklarının kontrolü ve dezenfeksiyon hizmetlerini yürütüleceği üniteler planlanmıştır. Biyolojik arıtma tesisi, 18 bin nüfuslu bir beldenin ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olup, hem tesis içindeki hem de tesis dışındaki diğer kesimhanelerin atıklarının arıtılması maksadıyla 50x52 metrelik alana kurulmuş ve günlük 1100 m³ arıtma kapasitelidir. Karantina binası şap şarbon gibi ihbarı mecburi, hastalıklı olan veya hastalık şüphesi taşıyan hayvanların tesiste teşhir ve satışlarının durdurulduğu ve belirli günler için kontrol altında tutulduğu alan tasarlanmıştır.  Tesiste, 1 Adet Şok odası, 3 adet Soğuk Hava Deposu ve Ön Dinlendirme odalarının dışında tüm sakatat ürünler için ayrı ayrı soğuk hava odaları tasarlanmıştır.

bottom of page